Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie PPUH EMMA Electro-Metal-Mounting-All from one Hand MARTIN DAL CANTON

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PPUH EMMA Electro-Metal-Mounting-All from one Hand MARTIN DAL CANTON z siedzibą w Kaliszu, ul. Orzechowa 1, 62-800 Kalisz.

Przedsiębiorstwo jest wpisane do ewidencji działalności gospodarczej CeiDG pod numerem NIP 9680885314, REGON 300312322

2. Podane przez Państwa informacje będą przetwarzane w celach:

a) realizacji umów sprzedaży towarów, wyrobów, usług oferowanych przez przedsiębiorstwo PPUH EMMA Electro-Metal-Mounting-All from one Hand MARTIN DAL CANTON (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b ) RODO,

b) finansowo księgowych ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania przepisów prawa podatkowego ( podstawa prawna: art .74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego ),

c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f), RODO

d) rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt f), RODO

e) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych za Państwa zgodą

f) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi;

g) prowadzenia procesów reklamacyjnych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f ) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa PPUH EMMA Electro-Metal-Mounting-All from one Hand MARTIN DAL CANTON przez okres pięciu lat od zakończenia umowy sprzedaży towarów, wyrobów i usług,

3. W związku z celami wymienionymi powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. kancelarii prawnych, usług IT

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją umów sprzedaży towarów, wyrobów, usług. W przypadku braku danych, nie będzie możliwości zrealizowania zlecenia.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem firmy PPUH EMMA Electro-Metal-Mounting-All from one Hand- Martin Dal Canton, Ostrów Kaliski 45, 62-874 Brzeziny, lub wysyłając e-mail na adres: emma@poczta.fm